آژانس مسافرتی آبا پرواز

تلفن 7765 6030 - 2
فکس 7765 6029
آدرس : 
تهران ، فروردگاه مهر آباد روبروی ترمینال 2 جنب دفتر هواپیمائی لوفت هانزا
شهر :  تهران منطقه9
مدیر :جعفر طاهری
پروانه کسب : الف
اپراتور : Ticketing

ارسال نظر